+34 616 03 08 36 (Horari Laboral) canpericot1721@gmail.com

Condicions de Reserva

A continuació teniu el model de contracte que us enviarem un cop confirmeu la vostra reserva. En aquest contracte hi ha les nostres condicions. El número de compte us el donarem amb el vostre contracte personalitzat.

Contracte de lloguer temporal Can Pericot
1. Descripció de la Propietat
 • Adreça: CAN PERICOT  Major, nº 1 , 17140 Ullà – Girona Spain
 • Data de l’edificació: 1721
 • Nom de la unitat de la casa llogada: ……………………..
2. Objecte del contracte

Les parts declaren que la propietat s’usarà només per a ús temporal, no com a residència permanent.

3. Durada del contracte - Horaris d'entrada/sortida

El Propietari lloga la propietat a l’Inquilí per un total de …….nits:

Arribada*:    /    /16 a les ….……

Sortida*:     /   /16 a les ….……

A l’inici del període de lloguer, el Propietari entregarà les claus i les instruccions per al correcte funcionament de la propietat a l’ Inquilí.

*Les entrades en cap de setmana, són el divendres fins les 20:00h. (a pactar si és més tard)

*Les sortides en cap de setmana, són el diumenge, de 17:00 a 19:00h, excepte si és cap de setmana en temporada alta, que seran a les 10:00h.

*Les entrades en dissabte són a partir de les 15:00 fins a les 20:00h.

*Les sortides en dissabte són a les 10:00h.

Agrairíem als clients que ens informessin el dia abans, de l’hora aproximada de la seva arribada, i confirmar-la 2 hores abans, per poder-los esperar a la casa.

4. Preus i càrregues

Les parts acorden un preu de lloguer de ………….€ per a la propietat descrita al punt 1), per al període acordat al punt 3) i per un total de …….. persones.

Aquest preu de lloguer inclou, durant tota la durada del lloguer, el pagament de tots els impostos locals, així com el cost dels serveis d’aigua potable, gas de calefacció, llum, accés a internet.

Inclou també la roba de llit i dues tovalloles per persona (no per a la piscina). Per a períodes de més de 7 nits, s’entregaran setmanalment nous jocs de tovalloles i llençols.

L’Inquilí podrà fer ús de les zones comuns (pati i piscina), sempre respectant als inquilins de les altres unitats de Can Pericot.

5. Reserva (*)

Per a realitzar la reserva,  l’Inquilí retornarà aquest contracte signat a cada pàgina i acompanyat d’un dipòsit de ……….. €, corresponent al 50% del total de la reserva, abans de 3 dies laborables des de l’enviament del present contracte.(**)

Aquest pagament es realitzarà via transferència bancària al compte del Propietari:

Dades bancàries del Propietari:

Beneficiari: CAN PERICOT S.L.

Banc:    xxxxxxxxxxxxx

Adreça:  xxxxxxxxxxxx

IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxx

BIC /SWIFT: xxxxxxxxxxxxxxxx

Concepte: Nom de l’Inquilí. Casa. Període

 

(*) El pagament de la reserva, suposa l’acceptació de les condicions del present contracte, encara que no es retorni signat.

(**) Si no s’efectua aquest pagament en el temps indicat, s’entendrà que es desisteix d’aquesta pre-reserva, i la casa es posarà a disposició d’altres possibles clients. No obstant, si el client decideix canviar de plans i no efectuar el pagament de la reserva, agrairem que ens ho facin saber.

 

6. Pagaments

L’Inquilí accepta pagar l’import restant, ……………….€ (50%) del total especificat al punt 4), com a màxim 30 dies abans de la data d’entrada. Aquest pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte del Propietari especificat al punt 5.

7. Fiança

A l’entrar a la propietat,  l’Inquilí haurà d’entregar al propietari la quantitat de ………. €, en  efectiu, com a fiança per a cobrir possibles danys o deterioraments causats a la propietat o mobles i/o objectes que hi hagi a la casa, ocorreguts mentre  l’Inquilí ha estat usant la propietat, així com si hi ha pèrdua de claus.

En cas que la propietat no es retorni en perfecte estat de neteja, el cost de dita neteja correrà per compte de l’Inquilí i se li cobrarà de la fiança entregada (mínim 60.00€/casa).

Si no hi ha hagut cap dany i la neteja és correcta, la fiança es retornarà íntegra en el moment de la devolució de les claus.

En cas contrari, el Propietari valorarà el dany ocorregut, i es restarà de l’import de la fiança.

Si no es pogués valorar al moment, es retornarà la diferència, si procedís, mitjançant transferència bancària, com a màxim un mes després de la sortida de l’Inquilí.

8. Sublloguers i traspassos

Aquest lloguer es fa personalment a favor d’un únic Inquilí, identificat a la capçalera d’aquest contracte. Qualsevol cessió d’aquest lloguer, o sublloguer, encara que siguin fets sense cap càrrec, estan totalment prohibits. L’Inquilí no pot cedir la propietat, ni tan sols gratuïtament a ningú fora de la seva llar. 

9. Declaració del Propietari

El Propietari declara que és propietari de la propietat descrita al punt 1.

Si  l’Inquilí necessita o reclama, se li pot presentar prova de propietat amb qualsevol rebut oficial o local que així ho demostri.

10. Responsabilitats de l'Inquilí
 • L’Inquilí farà un ús civilitzat de la propietat i els seus béns, utilitzant-los segons hagi especificat el Propietari i respondrà dels danys causats per mal ús durant la seva estància a la propietat.
 • L’Inquilí cuidarà la propietat i la mantindrà en bon estat de neteja. Si hi ha algun objecte trencat o deteriorat degut al mal ús mentre duri el període de lloguer, el Propietari podrà reclamar a l’Inquilí el preu de la seva reposició.
 • L’Inquilí haurà d’evitar qualsevol soroll que pugui molestar als veïns.
 • Les persones allotjades no podran realitzar a les cases activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites.
 • L’Inquilí no podrà presentar cap recurs contra el Propietari en cas de robatori a la propietat durant la seva estància.
 • L’Inquilí respectarà el número màxim de persones que poden entrar a la propietat conforme a las persones sol·licitades en el moment de realitzar la reserva. Per raons de seguretat no es permetrà que es superi el nombre de persones allotjades a cada casa, inclosos els nens menors de 2 anys. Només el nombre de persones indicat a la confirmació de la reserva té dret a allotjar-se a les cases i a fer ús de les seves instal·lacions. No es permet convidar altres persones a fer ús de la piscina, sense haver-ho consultat prèviament amb el propietari.
 • L’Inquilí, al fer la reserva, es fa responsable del comportament correcte de totes les persones que l’acompanyen.
 • En cas d’incompliment de les obligacions mencionades, el propietari tindrà dret a demanar a l’inquilí que abandoni la casa sense dret a cap compensació.
 • El propietari no es fa responsable de pèrdues, danys, anul·lacions, o despeses addicionals sofertes pel client o de qualsevol altre assumpte que estigui fora del seu control.
 • L’Inquilí no podrà negar l’entrada del Propietari o el seu representant, sempre que la visita hagi estat sol·licitada amb anterioritat.
 • L’admissió d’animals ha d’haver estat autoritzada prèviament per la propietat.
 • L’inquilí accepta, que l’atenció al client allotjat, davant de circumstàncies imprevistes (problemes climatològics, talls de llum, etc.), podria no ser immediata. Per això, s’informa al client, que aquest establiment, a diferència d’un hotel, no disposa d’un servei d’atenció durant les 24h, tot i que sempre s’intentarà donar una resposta el més ràpid possible, davant qualsevol circumstància imprevista.
 • L’ús de la piscina per part dels menors ha d’estar supervisada per un adult.
 • El propietari no es responsabilitza de la pèrdua o oblit d’objectes a la casa; no obstant, si els troba, se n’informarà als hostes.
 • Avís als clients: Les persones que s’allotgen en els establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya, s’hi han de registrar obligatòriament. (Article 2 de l’Ordre IRP/418/2010, de 5 d’agost, sobre l’obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s’allotgen als establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya). És per això que es demanarà el DNI a tots els hostes. El document nacional d’identitat és obligatori a partir dels catorze anys. (Article 9.2 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana).
11. Cancel·lació

La firma d’aquest contracte compromet de manera irrevocable a ambdues parts. No s’acceptarà cap cancel·lació que no sigui per escrit.

Si  l’Inquilí renuncia a aquest lloguer:

 • Fins 30 dies abans de l’inici del període d’arrendament, se li retornarà l’import de la reserva (50% del total, sempre i quan s’hagués fet efectiu).
 • Fins 16 dies abans de l’inici del període d’arrendament, se li retornarà el 50% de l’import total, (sempre i quan s’hagués fet efectiu).
 • Amb menys de 15 dies d’antelació abans de l’inici del període d’arrendament, no es retornarà cap import, i l’Inquilí haurà d’abonar el 100% de l’import acordat.

En cas de renunciar a aquest lloguer, prèvia notificació per escrit al propietari, aquest podrà posar la propietat a disposició d’altres clients.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per tal que vostè tingui una millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptacióde les mencionades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqui l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies