+34 616 03 08 36 (Horari Laboral) canpericot1721@gmail.com

Condicions de Reserva

CONDICIONS DE RESERVA I NORMATIVA CAN PERICOT

Tota persona que entri a CAN PERICOT està obligada a complir la present normativa de règim intern, per tant, la persona que signa, es fa responsable d’informar d’aquesta normativa a tots els acompanyants.

Qualsevol infracció d’aquesta normativa podrà comportar l’expulsió immediata de Can Pericot.

1. Can Pericot està destinat a famílies i grups de famílies. La direcció de Can Pericot es reserva el dret d’admissió i cancel·lació de la reserva, als clients que vinguin en grup de només adults, sense autorització prèvia de Can Pericot, encara que se n’hagi fet el pagament, i sense que els clients puguin poder-ne reclamar l’import pagat.

2, El pagament de la paga i senyal implica l’acceptació de les condicions de reserva i les condicions de règim intern de Can Pericot.

3. Pagaments

Primer pagament: Paga i senyal al moment de fer la reserva, del 50% de l’import. Es pot realitzar al moment amb targeta bancària a través de la reserva online de la pàgina web, o mitjançant transferència bancària, que s’haurà d’efectuar en tres dies laborables. En aquest segon cas, s’haurà de notificar per e-mail la realització de la mateixa indicant el número de reserva i nom del client.

Segon Pagament: A l’arribada, preferiblement amb efectiu, o també possible amb targeta bancària. Si ho prefereix, mitjançant transferència bancària, 7 dies abans de la seva arribada, i enviant justificant per correu electrònic. La taxa turística en efectiu i just.

4. Fiança. A l’arribar se li demanarà una fiança per cada allotjament, mitjançant retenció o pre-autorització a una targeta bancària, per a cobrir possibles deterioraments o danys a la propietat, pèrdua de claus, etc., de 150€ per casa. Aquesta fiança serà retornada, si procedeix, com a màxim, al cap de 7 dies de la data de sortida, prèvia inspecció de l’allotjament. En cas de desperfectes o qualsevol altra anomalia, es facturarà el que correspongui.

5. La reserva és personal i intransferible, i es considera ferma un cop rebuda la Paga i Senyal, i confirmada per Can Pericot. Només les persones inidcades a la reserva i registrades a l’arribada tindran dret a estar a l’allotjament. Qualsevol cessió d’aquest lloguer, o sublloguer, encara que siguin fets sense cap càrrec, estan totalment prohibits. El client haurà d’acreditar tant la seva identitat com la dels seus acompanyants, amb DNI, Passaport o documentació equivalent, i signarà els documents necessaris per al seu registre. Les persones que s’allotgen en els establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya, s’hi han de registrar obligatòriament. (Article 2 de l’Ordre IRP/418/2010, de 5 d’agost, sobre l’obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s’allotgen als establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya). És per això que es demanarà el DNI a tots els hostes. El document nacional d’identitat és obligatori a partir dels catorze anys. (Article 9.2 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana).

6. Qualsevol modificació de la reserva només es podrà fer prèvia sol·licitud per escrit a canpericot1721@gmail.com. Can Pericot intentarà atendre les peticions de canvis, subjectes a disponibilitat. Per tal que la modificació sigui efectiva, el departament de reserves l’haurà d’haver aprovat i confirmat per escrit.

7. La direcció de Can Pericot es reserva el dret d’admissió i cancel·lació del contracte als clients que pertorbin la tranquil·litat o faltin a les normes elementals de convivència, o no respectin la normativa interna. El client haurà d’evitar qualsevol soroll que pugui molestar als veïns. Les persones allotjades no podran realitzar a les cases activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites.

8. Els adults tutors dels menors seran els responsables finals dels mateixos menors, així com dels danys que puguin causar a les instal·lacions. L’utilització de la piscina per part dels infants ha de ser supervisada per un adult, en tot moment.

9. Els animals domèstics han de ser acceptats prèviament. El client que ve amb gos o mascota es compromet a: a) portar-lo sempre lligat a les àrees comuns de Can Pericot. b) Tenir carnet sanitari actualitzat i assegurança que cobreixi indemnitzacions de danys a tercers, c)No deixar mai la mascota sola . d) No molestar als altres clients allotjats. e) recollir-ne els excrements. f) abandonar la casa en cas d ‘incompliment d’algun dels punts anteriors, sense reclamar indemnització. El client es fa responsable del comportament i dels possibles desperfectes que les seves mascotes puguin causar.

10. Vehicles. Només es permet entrar al pati amb els cotxes per carregar i/o descarregar. Després cal treure el cotxe i aparcar a l’aparcament municipal, a 150m aprox. de la casa.

11. No està permès fumar dins dels allotjaments.

12. El client farà un ús civilitzat de la propietat i els seus béns, utilitzant-los segons s’hagi especificat i respondrà dels danys causats per mal ús durant la seva estància a la propietat. El client cuidarà la propietat i la mantindrà en bon estat de neteja. Si hi ha algun objecte trencat o deteriorat degut al mal ús mentre duri el període de lloguer, el Propietari podrà reclamar al client el preu de la seva reposició. El client, al fer la reserva, es fa responsable del comportament correcte de totes les persones que l’acompanyen.

13. El client no podrà presentar cap recurs contra Can Pericot en cas de robatori a la propietat durant la seva estada.

14. El client respectarà el número màxim de persones que poden entrar a la propietat conforme a las persones sol·licitades en el moment de realitzar la reserva (al present contracte). No es permet convidar altres persones a fer ús de la piscina ni de la casa (encara que no pernoctin), sense haver-ho consultat prèviament a la propietat, i aquesta ho hagi autoritzat.

15. El propietari no es fa responsable de pèrdues, danys, anul·lacions, o despeses addicionals sofertes pel client o de qualsevol altre assumpte que estigui fora del seu control.

16. El client no podrà negar l’entrada del Propietari o el seu representant, sempre que la visita hagi estat sol·licitada amb anterioritat.

17. El client accepta, que l’atenció al client allotjat, davant de circumstàncies imprevistes (problemes climatològics, talls de llum, etc.), podria no ser immediata. Per això, s’informa al client, que aquest establiment, a diferència d’un hotel, no disposa d’un servei d’atenció durant les 24h, tot i que sempre s’intentarà donar una resposta el més ràpid possible, davant qualsevol circumstància imprevista.

18. El propietari no es fa responsable dels objectes perduts o oblidats a la casa; tanmateix, si els troba, n’informarà als clients.

19. A l’inici del període de lloguer, Can Pericot entregarà les claus i les instruccions per al correcte funcionament de la propietat al client.

20. Anul·lació: En cas d’anul·lació, Can Pericot respondrà amb les condicions següents:

  • Les comissions bancàries aniran a càrrec del client.

  • Si l’anul·lació es produeix abans dels 30 dies de la seva arribada, se li retornarà el primer pagament.

  • Si l’anul·lació es produeix entre els dies 0 i 29 abans de la seva arribada, no tindrà dret a cap devolució.

La cancel·lació de la seva reserva s’haurà de sol·licitar per escrit a canpericot1721@gmail.com, amb assumpte: Anul·lació i el número de la reserva.

Ens haurà d’indicar també els motius de la seva anul·lació. Si la reserva s’hagués efectuat amb targeta bancària, es retornarà, quan pertoqui segons la política de cancel·lació, l’import que correspongui a través d’aquest mitjà, si és possible. En cas d’haver-se efectuat a través de transferència bancària, ens haurà d’indicar el número d’IBAN del seu compte.

21. En reserves de més d’una casa, en cas de moure mobiliari o utensilis d’un allotjament a un altre, o cap a la zona comunitària, cal retornar-ho al seu lloc. No es pot moure mobiliari d’una casa que no s’hagi llogat, o fer ús de la seva terrassa, encara que aquesta estigui buida, sense prèvia autorització.

22. Cal deixar els allotjaments deixar nets, cuines recollides amb estris nets i endreçats. Llençols trets del llit, i mantes o nòrdics plegats. De no ser així, es retiraran com a mínim 60€ de la fiança.

23. Horaris piscina: 9:00 – 23:00. Els dissabtes al matí de temporada alta i mitja, no es pot utilitzar per neteja de la piscina.

24. Horaris d’entrada i sortida: Temporada mitja i alta: entrada de 16:00 a 20:00h, i sortida: abans de les 10:00 del matí. Temporada baixa: a consultar.

25. En cas necessari, un cop allotjats, pot contactar-nos per Whatsapp o Telegram, o SMS, al +34616030836 o en cas d’emergència +34 606025647.


NORMES ESTRICTES, que en cas de no complir, es convidarà al client a abandonar Can Pericot o, en cas de no fer-ho, serà expulsat. No es permet: a) fer soroll reiteradament (TV, Música, crits o converses molt altes), especialment a partir de les 24:00h b) convidar a persones, sense autorització prèvia c) no complir reiteradament la normativa dels animals domèstics.

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679)

Responsable del tractament: ULTPOMA, S.L. B 55174742 i CAN PERICOT, S.L. B55157770

Finalitat del tractament: Oferir, prestar i facturar els nostres serveis d’allotjament

Legitimació: Consentiment obtingut de l’interessat. Execució del contracte de serveis.

Destinataris: ULTPOMA, S.L. i CAN PERICOT, S.L. No seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Drets de les persones: Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça info@campingruralmontori.com o canpericot1721@gmail.com

Termini de conservació de les dades: Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Reclamació: Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.